NEMPA AWARD 2017

NEMPA AWARD 2017


नेपाल चलचित्र संघले अमेरिकाको DABS Entertainment संगको सहकार्यमा आगामी २०१७ सेप्टेम्बरको दोस्रो साता Dallas,Texas,USA मा सम्पन्न गर्ने विशालनगर ,काठमाडौँ ,फोन:४४३६७४५.
Email:nempa@hotmail.com