NEMPA FILM AWARD 2017 दर्ता सूचना

NEMPA FILM AWARD 2017 दर्ता सूचना

नेपाल  चलचित्र  संघ ले अमेरिकाको  DABS  Entertainment  संगको  सहकार्यमा  आगामी २०१७ सेप्टेम्बरको  दोस्रो  साता     Dallas, Texas,USA मा सम्पन्न गर्ने NEMPA FILM AWARD 2017  मा सहभागी हुन २०७३ सालमा पदर्शन भएका नेपाली चलचित्रहरुलाई यहि २०७४ साल जेष्ठ मसान्त भित्र नेपाल चलचित्र संघको कार्यलय विशालनगरमा दर्ता गर्नु हुन आव्हान गर्दै यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ|
अध्यक्ष
नेपाल चलचित्र संघ
विशालनगर ,काठमाडौँ ,फोन:४४३६७४५